Produkt: Kamerový systém KaVo DIAGNOcam
Výrobce: KAVO

Popis

Diagnostika kazu světlem - KaVo DIAGNOcam

KaVo DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu. Zub je prosvícen světlem o specifické vlnové délce a je tedy sám použit jako světelný vodič. Digitální kamera při tomto prosvícení pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce počítače. Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny.

Snímky zaznamenané KaVo DIAGNOcam mohou být uloženy a tím výrazně zjednoduší monitorování a komunikaci s pacientem. Díky své technologii DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Transillumination) DIAGNOcam nabízí vysokou diagnostickou bezpečnost která je v mnoha případech srovnatelná nebo i lepší než při použití RTG, zejména s ohledem na aproximální a okluzní kazy. Kromě toho je možné zobrazit některé druhy sekundárních kazů a praskliny.

DIAGNOcam však poskytuje víc než jenom rychlý a velmi bezpečný způsob detekce zubního kazu. Jeho zásadní výhodou je možnost detekovat kazy již v počátečním stadiu a také zhodnotit, jak daleko kaz postoupil. Zda se ještě nachází ve sklovinné části, či již zasahuje do dentinu. To dává lékaři možnost zvolit nejvhodnější způsob léčby zubního kazu, například využít některou z neinvazivních metod léčby kazu. V řadě případů se tak daří zabránit rozšíření léze a dochází k její remineralizaci.

Klinické případy

Klinické případy

Kaz na okluzní plošce moláru

Kaz na okluzní plošce moláru

Diagnostika kazů u dětského pacienta

Diagnostika kazů u dětského pacienta

Keramické inleje

Keramické inleje

Sekundární kaz na dolním moláru

Sekundární kaz na dolním moláru

Proximální kaz na horním moláru

Proximální kaz na horním moláru

Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky

1. Jaký druh kazu je zjistitelný pomocí DIAGNOcam?

Okluzní kazy, aproximální kazy, recidivující kazy (až do určité velikosti výplně). DIAGNOcam také velmi spolehlivě zachytí praskliny v supragingivální část zubu. Nelze diagnostikovat kazy v krčkové oblasti a subgingivální kazy.

2. Je před použitím DIAGNOcam nutné odborné vyčištění zubů?

Vždy je užitečné zuby předem vyčistit. Ale díky nové technologii DIFOTI nebudou výsledky narušeny, takže je možné použít DIAGNOcam i bez předchozího profesionálního vyčištění zubů.

3. Je možné DIAGNOcam používat u dětí s mléčným chrupem?

Ano, děti je možné vyšetřovat pomocí malého násadce DIAGNOcam, který je součástí základní sady (small). Ale protože má mléčný chrup tenčí sklovinnou vrstvu než stálý chrup, může být určení diagnózy někdy náročné.

4. Jaké jsou známé kontraindikace?

V případě přítomnosti protetických prvků (korunek) nebo velmi rozsáhlých výplní je schopnost diagnostiky omezená nebo nemožná. Není možné odhalení subgingiválních kazů. Není možné stanovovat diagnózu výhradě na základě zjištění DIAGNOcam. (DIAGNOcam je určen k podpoře diagnózy zubního kazu, zejména pak jedná-li se o ranou detekci kazu).

5. Může DIAGNOcam nahradit rentgen?

Protože jej nelze použít k diagnostice kořenových kazů nebo k vyšetření stavu parodontu je DIAGNOcam pomocným nástrojem k detekci kazu a skvěle doplňuje detekci kazu pomocí RTG např. bite-wing snímku. Je-li však klinický případ jasný, lze se vyhnout zbytečné expozici pacienta.

6. Je možné DIAGNOcam integrovat do ordinačního softwaru nebo do nějakého softwaru ke zpracování RTG snímků?

Ano, je to možné. Software KID lze rozšířit o modul TWAIN, který umožní propojení s většinou ordinačních softwarů.

7. Co je potřeba uvážit při instalaci softwaru?

Vždy je nutné zkontrolovat zda konfigurace počítače odpovídá doporučené sestavě PC (v návodu). Při instalaci softwaru na více místech, musíte vždy nainstalovat nejprve server, a poté až další pozice pro jednotlivé počítače. U operačního systému Windows XP je nutno mít naistalován Service pack 3.

8. Je DIAGNOcam kompatibilní s Apple/Mac?

Zatím ne. Ale řešení nabídneme v blízké budoucnosti.

9. Je přístroj DIAGNOdent pen ještě v prodeji?

Ano, DIAGNOdent pen je stále v prodeji, protože některým lékařům vyhovuje výstup uvedený exaktně v číselné hodnotě na displeji přístroje.

Zpět na: Přístroje
GendexGendex
LeicaLeica
KerrKerr
KavoKavo
OrascopticOrascoptic
Kliknutím zobrazíte naše servisní střediska