KERR ENDODONTICS

Kerr Endodontics Soft Core

KERR ENDODONTICS

Kerr Endodontics Soft Core

Soft-Core je obturační systém na bázi gutaperči, který umožňuje injektáž lisovaných obturátorů s větší flexibilitou, více gutaperči v alfa-fázi, překlápěcí rukojeť a zabudovaný prostor pro čep.