KERR ENDODONTICS

Elements Motor | Endodoncie

KERR ENDODONTICS

Elements Motor | Endodoncie

Endodontický motor, který využívá výhod recipročního a rotačního pohybu současně.