Produkt: Světlotechnické řešení

Světlotechnické řešení zubní ordinace

Stomatologie patří ke zrakově nejnáročnějším oborům a kvalitní světlotechnický návrh musí respektovat specifické činnosti, které projektanti běžně neznají. Vhodné nastavení poměrů intenzit a mnoha dalších parametrů už ve fázi projektu je zárukou toho, že zrak personálu nebude namáhán více než je nezbytně nutné. Systém DentaSun je vyvinut ve spolupráci s očními lékaři a díky širokému sortimentu hlavních a doplňkových svítidel vyřeší osvětlení jakéhokoliv prostoru.

Výpočet osvětlení

Světlotechnický projekt

Světlotechnický projekt s osvětlovacím systémem DentaSun jde vždy nad rámec zákonných norem. Je to z toho důvodu, že normy v této oblasti výrazně zaostávají za ergonomickými zásadami a trendy. Díky spolupráci s očními lékaři a dalšími odborníky je výsledkem osvětlení, které svým spektrálním složením a rovnoměrností zajistí mnohem zrakově šetrnější prostředí, než bývá běžně zvykem.

Práce stomatologa patří ke zrakově nejnáročnějším, a proto DentaSun klade maximální důraz na rovnoměrnost intenzity osvětlení v celém provozu, a to za udržení rozumných provozních a investičních nákladů.

Měření osvětlení ve stávajících provozech

V mnoha případech, zejména pokud nebyl dotyčný prostor původně projektován jako stomatologický provoz, je realitou mimořádně nerovnoměrné osvětlení, kdy rozmístění svítidel navíc nekoresponduje s místy dalších zrakových úkolů, a způsobuje tak nadměrnou zrakovou zátěž.

DentaSun v takových případech přímo na místě provede měření a v případě potřeby doporučí úpravy směřující ke zlepšení zrakové pohody.

Výpočet osvětlení

GendexGendex
LeicaLeica
KerrKerr
KavoKavo
OrascopticOrascoptic
Kliknutím zobrazíte naše servisní střediska